Chaokoh Young Green Jackfruit

24x565gm

Chaokoh Young Green Jackfruit

24x565gm

Perfect for:

Coeliac:
Yes
Vegan:
Yes
Vegetarian:
Yes
Allergens:
None

Young Green Jackfruit 50yo, Water 49.5%o, Salt 0.25yo, Citric Acid (8330 as acidulant) 0.2o/o, Calcium Chloride (8509 as firming agent) 0.05o/o.